Jun 21, 2005

082305

bawat tao ay may karapatang magmahal ... magmahal ng higit sa sapat.

sabayan mo ko
sa pagindak
pagindak sa musikang
nangungulit,
musikang nangaakit .
samahan mo ko
tungo sa lugar
papalayo sa mundo
papalayo
sa mapanghusgang
mata
ng lipunan
na
nangaalipin
sa mga taong naniniwala pa
na posible
ang pamumukadkad
ng mga mumunting langgam
na naghihikahos na
sa kadenang bakal
na nakapalupot sa kanila,
kadenang bakal
na lagi ay kanilang dala.
humawak ka sakin,
at pagtatawanan din natin
ang kanilang paglagpak,
ang pagkasira ng kanilang mga pakpak.hmhm hm hmhm hmhm.