Feb 1, 2005

non.

i am running out of things to say...gaya nga ng sabi ni ramille...tigang na s alpabeto...sa mga salita ng mundo...wala na akong maisulat pa...wala na akong maisip na ipahayag pa...naguguluhan lang siguro ako...pero kung ganun nga lagay ko, sana matapos din 'to...mahirap xeng manahimik na lang sa lahat ng aseto ng buhay mo...kaya ko ang manahimik..yun bang hindi nagsasalita...pero nahihirapan akong manahimik ang aking pluma...that's the only thing that's keeping me sane and now, if that's taken away from me i have no idea where the heck i might end up.